Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 5. 2024

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, od jihu až zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Denní teploty 19 až 23°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:84
TÝDEN:457
CELKEM:630015

Zajímavé odkazy

logo

ORP

MAS

obce

edb

Obsah

Matrika

Vyřizuje: Monika Volfová tel. 318 697 109, 724 920 144
Úřední hodiny:

Úterý: 8:00 - 12:00 16:30 - 19:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

 

Na matrice v Dolních Hbitech můžete vyřídit níže uvedené záležitosti:

 

 • Vystavení duplikátu matričního dokladu (formulář je k dispozici na matrice nebo po dohodě na vyžádání).

       Správní poplatek činí 100,- Kč

 

 • Nahlédnutí do matričních  knih 

       Správní poplatek činí 20,- Kč za každou matriční událost

 

 • Ověření podpisu (legalizace) – k provedení legalizace se musí občan dostavit osobně a svou totožnost prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem.

       Správní poplatek činí 30,- Kč

 

 • Ověření shody kopie listiny s originálem (vidimace) 

      Správní poplatek činí 30,- Kč za každou stranu

 

 • Určení otcovství k nenarozenému nebo i k již narozenému dítěti

  K sepsání protokolu je nutná osobní návštěva obou účastníků řízení. S sebou je nutné si přinést  občanské průkazy, rodné listy, těhotenskou průkazku (před narozením), popř. rozsudek o rozvodu, nebo rodný list dítěte (po narození).

       Bez poplatku

 

 • Změna příjmení

  Na předchozí do 6 měsíců po rozvodu manželství.

  Žádost lze podat na kterékoli matrice do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu. S sebou si žadatel donese občanský průkaz, rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci,  popř.i oddací list.

       Bez poplatku

       Změna příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo
       na dřívější příjmení

      Správní poplatek činí 100,- Kč

      Změna jména nebo příjmení v ostatních případech

      Správní poplatek činí 1000,- Kč

     S sebou si žadatel přinese – vlastní písemnou žádost s odůvodněním požadované změny,
     občanský průkaz, rodný popř.oddací list a souhlas manžela, pokud se jedná o nezletilého,
     souhlas obou rodičů (dostaví se osobně nebo musí být podpisy na žádosti úředně ověřeny).

 

 • Uzavření manželství 

    Oddací síň, která slouží k uzavírání občanských sňatků v matričním obvodu Dolní Hbity
    a Jablonná se nachází v přízemí Obecního úřadu v Dolních Hbitech 55, 262 62. 
    Oddací den a hodina jsou stanoveny po domluvě.

       
K uzavření manželství je třeba předložit:

·  vyplněný a podepsaný "Dotazník k uzavření manželství"

·  platné občanské průkazy snoubenců

·  rodné listy snoubenců

·  je-li některý ze snoubenců rozveden – soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci

·  byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný – rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku

·  je-li některý ze snoubenců ovdovělý – úmrtní list zemřelého manžele (manželky) nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, opatřené doložkou o právní moci

·  jde-li o osobu nezletilou starší 16 let- rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

·  jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

·  jde-li o cizince – vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů (prosíme o osobní návštěvu, vzhledem k platnosti mezinárodních smluv se na dokumenty jednotlivých států mohou vztahovat různá ověření)

Správní poplatky (hradí se v hotovosti)

·  Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 3000,- Kč

·  Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000,- Kč

·  Uzavření manželství mimo úředně stanovenou místnost 1000,- Kč

Církevní sňatek

·  Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření platného manželství. Bez tohoto “Osvědčení” nelze církevní sňatek uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Správní poplatek se za vydání osvědčení neplatí.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

·  Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá matriční úřad podle trvalého pobytu žadatele, popřípadě posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny. Vysvědčení se vydává pro občany, kteří budou uzavírat manželství v cizině.

Co je třeba předložit:

·  občanský průkaz nebo cestovní pas

·  rodný list, případně soudní rozhodnutí o rozvodu s doložkou o právní moci, případně úmrtní list manžela (manželky)

·  výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu

Správní poplatek (hradí se v hotovosti) je 500,- Kč.