Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 6. 2024

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:121
TÝDEN:121
CELKEM:635578

Zajímavé odkazy

logo

ORP

MAS

obce

edb

Navigace

Obsah

popelnice       KAM S VAŠÍM ODPADEM?

Zde uvádíme praktické rady, jak naložit s odpady, které ve vaší domácnosti či na zahrádce mohou vznikat:

 

Využitelné složky odpadu

Papír, plast, sklo a nápojové kartony patří do kontejnerů na tříděný odpad. Základní informace na třídění odpadu zde.
Na nápojové kartony nemáme samostatný kontejner, odevzdávají se do kontejneru na plasty, ze kterého jsou následně vytříděny.

Hliník patří do červené plastové popelnice, která je umístěna na stanovišti u obchodu v Dolních Hbitech a druhá za budovou školy.

Textil pro další využití je možno vhodit do kontejneru u obchodu v Dolních Hbitech a do kontejneru za budovou školy.

Jedlé oleje a tuky patří do zelené plastové popelnice k tomu určené nacházející se na stanovišti u obchodu v Dolních Hbitech. Do popelnice lze odkládat použité kuchyňské oleje a tuky v dobře uzavřených plastových lahvích.

Další využitelný odpad jako je železo a barevné kovy, odevzdávejte do sběren nebo do kontejnerů hasičů umístěných v obcích Dolní Hbity, Jelence a Luhy.

 

Žluté plastové popelnice na plasty od domů budou vyváženy v termínech:

05.01.2024, 26.01.2024, 16.02.2024, 08.03.2024, 05.04.2024, 26.04.2024, 17.05.2024, 07.06.2024, 28.06.2024, 

19.07.2024, 09.08.2024, 30.08.2024, 20.09.2024, 11.10.2024, 01.11.2024, 22.11.2024, 13.12.2024.

O dalších termínek budete informováni.

 

Nebezpečný odpad

Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly. zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, použitý potravinářský olej (olej po smažení a fritování), tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky, olověné akumulátory, pneumatiky bez disků.

NEBEZPEČNÉ ODPADY NEHÁZEJTE DO POPELNIC NA KOMUNÁLNÍ ODPAD, ale odevzdejte při mobilním svozu nebezpečného odpadu, který probíhá v naší obci 2x ročně - na jaře a na podzim. Informace o termínech svozu jsou vždy na letácích na vývěskách. Mimo tyto mobilní svozy lze nebezpečný odpad odkládat na sběrném místě v Dolních Hbitech za kostelem.

 

Bioodpad

Bio odpad ze zahrádek a z domácností lze kompostovat na svém pozemku či zahrádce. Kontejnery na bioodpad jsou umístěny v Dolních Hbitech na asfaltové ploíše před ČOV, v Jelencích za hřištěm směr Dolní Hbity, v Kácini na asfaltové ploše za hospodou, v Luhách za hospodovu.

 

Objemný odpad

Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, vany, obaly větších rozměrů, koberce, tabulkové sklo, autoskla apod. odevzdávejte v malém množství na sběrné místo, které se nachází v Dolních Hbitech za kostelem. Pro větší množství je potřeba objednat kontejner od Technických služeb Příbram.

 

Stavební odpad

Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky, asfaltované směsi, zemina a kamení, izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb. Likvidaci malého množství si můžete domluvit na OÚ. Pro větší množství je potřeba objednat kontejner od Technických služeb Příbram.

 

Prošlé léky a obaly od léků

Prošlé léky odebírají bezplatně všechny lékárny nebo je můžete odevzdat jako nebezpečný odpad při mobilním svozu nebo do sběrného místa v Dolních Hbitech za kostelem.

 

Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru

Drobné domácí elektro-spotřebiče - žehličky, mobily, kalkulačky, ruční mixery apod. je možno odložit do E-BOXu instalovaného v přízemí budovy OÚ v Dolních Hbitech nebo na sběrném místě v Dolních Hbitech za kostelem.

Kompaktní úsporné zářivky, výbojky a trubicové zářivky do sběrného boxu Ekolam v přízemí budovy OÚ v Dolních Hbitech. Zářivky větších rozměrů odevzdejte na sběrném místě v Dolních Hbitech za kostelem.

Televize, pračky, ledničky apod. lze bezplatně odevzdat u příslušného prodejce či na sběrném místě v Dolních Hbitech za kostelem. Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované!

 

Autovraky

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen je předat pouze osobám, které jsou provozovateli schválených zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
 

Směsný odpad

Nádoby na směsný odpad (popelnice) jsou vyváženy vždy ve středu.

V zimním období, tj. říjen-duben, každý týden. V letním období, tj. květen-září, každý sudý týden.

 

Vývoz odpadních jímek

Pokud se nachází jímka s odpadní vodou ve správním území obce a jedná se o občana, který má trvalé bydliště, kontaktujte pro vývoz jímky jednu z těcho firem:

p. Luboš Hájek - telef 777 808 420

p. Jiří Kotrouš - telef. 608816072

Při vývozu na místě nic neplaťte, jednotlivé vývozy bude firma evidovat a 1x za měsíc pošle fakturu na obec, obec za vás vše nejprve zaplatí a potom vám zašle fakturu k úhradě poníženou o dotaci obce na  m3.

Pokud nejste občanem s trvalým pobytem, vývoz uhraďte přímo firmě.

 


 

PROVOZ SBĚRNÉHO MÍSTA

 

Od 1.4.2024 se zavádějí pro vvyužívání sběrného místa ODPADOVÉ KARTY. 

 

Nárok na kartu mají trvale bydlící obyvatelé obce, dále pak majitelé rekreačních objektů, kteří mají zaplacen poplatek za odpad a dále dobrovolní poplatníci, pokud mají zaplacen poplatek za odpad (po předložení nájemní smlouvy). Vydává se jedna karta na nemovitost (byt). Mezi členy domácnosti je karta přenosná. Vydání karty je zdarma.

 

Karty budou vydávány od 1.2.2024 po uhrazení poplatku za odpad na rok 2024 společně se známkou na popelnici v kanceláři obecního úřadu. Pro vydání stačí doklad totožnosti (občanský průkaz).

 

V první testovací fázi, která bude spuštěna od 1. února 2024, je naším cílem kartu mezi občany rozšířit a naučit je ji používat. Od 1. dubna 2024 pak bude její používání závazné. Kód, umístěný na kartě, umožní obsluze identifikovat domácnost, a poté zaevidovat druh a množství odpadové komodity, kterou občané na sběrné místo přivezou..

 

Jak bude ukládání odpadu na sběrné místo fungovat?

Odpadová karta slouží k identifikaci domácnosti na sběrném místě při odevzdání dovezeného odpadu. Po příjezdu na sběrné místo ve dvoře skladu předložíte zaměstnanci tuto kartu (obsluha sběrného místa může v odůvodněných případech pro kontrolu vyžádat také občanský průkaz). Zaměstnanec ji pomocí speciální čtečky načte do evidenčního systému, ověří platnost a automaticky propojí obyvatele s množstvím i druhem odevzdaného odpadu. Prosíme všechny, aby po příjezdu do areálu dodržovali pokyny obsluhy.

 

Co všechno lze na sběrné místo vyvážet?

-  Papír a karton, plast a sklo, který se velikostně nevejde do kontejneru na tříděný odpad

-  Kov

-  Malé a velké elektro

-  Zářivky a žárovky

-  Pneumatiky

-  Vyjetý olej, použité kuchyňské oleje a tuky, barvy, lepidla a jejich obaly

-  Objemný odpad

Všechen odpad dovezený do sběrného dvora musí být roztříděný!

 

Odpad na sběrné místo odevzdávejte v malém množství. Služby sběrného místa nejsou určeny pro odkládání většího množství nadměrného netříděného odpadu. Pro tyto účely je potřeba objednat kontejner na vlastní náklady od Technických služeb Příbram.

 

Co dělat v případě ztráty?

V případě ztráty odpadové karty událost neprodleně nahlaste v kanceláři obecního úřadu e-mailem na obec@dolni-hbity.cz nebo telefonicky 318697109 nebo 724920144. Ztracená karta bude administrátory systému zneaktivněna, aby nedošlo k jejímu zneužívání ostatními občany obce. Poplatek za vydání nové karty je stanoven na 100 Kč.

 

Od 1. dubna 2024 bez odpadové karty uložení odpadu na sběrné místo nebude umožněno.

 

Více informací kam s odpady:

obec-1/odpady/kam-s-odpady-1/

 

Upozorňujeme, že odkládání odpadu mimo nádoby či určená místa se považuje za zakládání černé skládky, což je přestupkem.

 

Díky tomuto systému získáme kompletní přehled o všech odpadech vyskytujících se na sběrném místě a tyto informace následně využijeme k efektivnějšímu nastavení systému odpadového hospodářství. 

 

Děkujeme, že třídíte.

 

Jaká je otevírací doba sběrného místa?

 • Sběrné místo je otevřeno každou 1. sobotu v měsíci vždy od 9.30 hod do 11.30 hod, každou středu od 8.00 hod do 9.00 hod,
   
 • V červenci 2024 připadá 1.sobota v měsíci na sobotu 6.7.2024 - z důvodů státního svátku a období dovolených se otvírací doba sběrného místa v Dolních Hbitech přesouvá z 6.7.2024 na 13.7.2024 !!
   
 • v období duben až září ještě ve středu o 16.00 hod do 17.00 hod. Nachází se v Dolních Hbitech za kostelem

 


PRAKTICKÉ RADY

 

 • Kde lze objednat kontejner pro objemný odpad, stavební suť apod.?

             Technické služby Příbram, telef. 318 624 191

 

CO DĚLAT KDYŽ?

 

 • Objevili jste někde černou skládku? Ohlaste ji na:
       Obecní úřad, telef. 318 697 109, 724 920 144
   
 • Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou skládku nebo nádobu na odpad?
      
  Pro okamžitý zásah volejte Polici ČR, telef. 158
  Jinak hlaste na:
       Obecní úřad v Dolních Hbitech telef. 318 697 109
       Městský úřad, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, telef. 318 402 476
       Českou inspekci životního prostředí, telef. 222 860 111
  Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum, případně druh odpadu, popřípadě pořiďte fotodokumentaci.